DLP

Úkoly

  1. Nalezněte tři (3) argumenty pro věřitele / banku, proč je Váš podnik nadále životaschopný.
  2. Navrhněte, co je pro podnik vhodnější, zda
    a/ dlouhodobý úvěr nad 5 let nebo
    b/ střednědobý úvěr do 5 let splatnosti.
  3. Zvolte tři (3) různé banky a porovnejte podmínky pro úvěry. Výsledek okomentujte ve SWOT analýze.
  4. Při formulaci odpovědi na úkol 1 / 2 zohledněte i poslední / aktální stav majetku z Vaší rozvahy.