DLP

Vzor ekonomické krize

Vedení podniku se zavázalo během následujících tří (3) měsíců dosáhnout následujícího:

  • zvýšit objem čtvrtletních tržeb o 10 %,
  • zároveň docílit snížení provozních nákladů o minimálně 10 %,
  • snížit objem krátkodobých závazků o minimálně 20 %,
  • nalézt možné varianty, jak změnit majetkovou strukturu ve prospěch likvidnějších složek / zpeněžit narůstající zásoby,
  • podnik připraví výhled na snižování úvěrové angažovanosti banky, v případě dlouhodobých úvěrů.