DLP

Úkoly

  1. Nalezněte pět (5) argumentů pro věřitele / banku, proč je Váš podnik i nadále životaschopný. 1
  2. Navrhněte, co je pro podnik vhodnější, zda dlouhodobý úvěr nad 5 let nebo střednědobý úvěr do 5 let splatnosti. Zvolte tři (3) různé banky a porovnejte podmínky pro úvěry. Výsledek okomentujte ve SWOT analýze. 2
  3. Vypočtěte stupeň bankovního zadlužení / míru zadlužení, kde budete jako cizí kapitál uvažovat veškeré bankovní úvěry. 1,2