TEORETICKÝ PŘÍKLAD – PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Teoretický příklad

  • Následně IS rozhodl o řešení úpadku konkursem.
  • Insolvenční správce po svém ustanovení do funkce sestavil soupis majetkové podstaty / seznam přihlášených pohledávek.
  • Dle konečné zprávy zveřejněné v insolvenčním rejstříku byl do majetkové podstaty sepsán:
    • movitý majetek (elektronika / nábytek z bývalých provozoven dlužníka),
    • peněžní prostředky (bankovní účty dlužníka),
    • výtěžek z exekuce pohledávky dlužníka.
  • Celkové příjmy ze zpeněžení majetkové podstaty činily 249 tis. Kč.