Úvod

Oblast, která ovlivňuje stabilní fungování podniku, je vyvážená a/ majetková struktura.

S tím souvisí zdroje financování majetku podniku (vhodný poměr vlastního / cizího kapitálu). Tato část se nazývá b/ kapitálová struktura.

Nestandartní kroky, které se týkají majetku / financování, vedou k a/ finanční nestabilitě a b/ ekonomické krizi.

Ekonomická krize může pro podnik znamenat ve finálním stádiu zrušení firmy se všemi právními (i trestně) důsledky.