CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.

CK Krach s.r.o.

  • {K} vlastní deset (10) letadel, z toho tři (3) letadla byla poškozena havárií motoru. Sedm (7) letadel k ozdravení společnosti nestačí / nepřispívají.
  • Aby se podařilo snížit závazky, společnost prodala v dražbě jedno (1) letadlo za 750 mil. Kč konkurenční společnosti.
  • Pro podnik je důležité, aby čeští / zahraniční klienty měli jistotu, že je CK stabilní, nelze ale okamžitě předpokládat, že se v dané situaci společnosti budou pasažéři hrnout.
  • Nestabilitu společnosti má prověřit forenzní audit.

Forenzní audit

= jednorázové / intenzivní provedení forenzní analýzy třetí (3) nezávislou osobou (auditorem / auditorskou firmou). Výsledkem je materiál ve formě auditorské zprávy určený soudu / vyšetřovacím orgánům.