3/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


CK Krach s.r.o.

  • {K} se nachází ve fázi restrukturalizace.
  • Cílem je zajistit pokračování společnosti / dokončení restrukturalizace.
  • Cestovní kancelář v roce 2022 prodělala 2 mld. Kč a podnik se ocitl ve finančních problémech.
  • Celá společnost usiluje o dokončení restrukturalizace, která má firmě pomoci k „uzdravení“.
  • Ekonomický stav společnosti se zhoršuje, vedení firmy je nutno propustit přes 500 zaměstnanců.
  • Ostatní zaměstnanci CK dostávají 65 % platu.