4/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • {} nabízí různé druhy hudebních nástrojů: a/ akustické kytary, b/ banja, c/ mandolíny, d/ baskytary, e/ elektrické kytary apod.
  • Hudební nástroje jsou distribuovány do celé Evropy a evropské tržby představují 65 % celkových výnosů společnosti.
  • Zbylá procenta (35 %) jsou z domácího trhu.
  • Marketingová strategie se snaží o a/ udržení / rozšíření značky a b/ expanzi do světa.