DLP

Úkoly

  1. Vypracujte / popište maximálně deset (10) produktů, které se nachází ve Vaší společnosti (můžete přiložit obrázky).
  2. Zpracujte SWOT analýzu Vašeho produktového portfolia. 2
  3. Připravte návrh marketingové strategie pro zahraniční trhy s provázaností na závěry Vaší SWOT analýzy. 1, 2