DLP

Úkoly

  1. V podniku (možno z DLP) identifikujte
    a/ dlouhodobý majetek (DHM) viz P03 / strana 3 + 4,
    b/ oběžný majetek viz P03 / strana 5 + 6,
    c/ cizí kapitál viz P03 / strana 9 + 10.
  2. K položkám z bodu 1/ doplňte číselné údaje (reálné, možno z DLP).
  3. Z dosazených čísel vytvořte bilanci aktiv (majetku) a pasiv (závazků).