2/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE II.

Strunka s.r.o.

  • {} prokázala ztrátu přes 300 mil. Kč a hrozil ji úpadek. Majitel se rozhodl pro reorganizaci, která mu byla následně dovolena a měla by pomoci k udržení se na trhu.
  • {} požádala u soudu o ochranu před věřiteli tzv. institut moratoria v rámci insolvenčního řízení.
  • Pokud soud vyhoví institutu moratoria, bude firmě poskytnuta dočasná ochrana před prohlášením úpadku.
  • Firma může nalézt způsoby a/ řešení úpadku, b/ hrozícího úpadku a c/ dosáhnutí dohody s věřiteli.

Institut moratoria

= forma ochrany insolventního dlužníka před věřiteli, ze které vyplývají důsledky pro vztahy mezi dlužníky / věřiteli.