HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU


Hotovostní cyklus – příklad hudební společnosti

  • Celý výrobní proces trvá celkem 20 dní.
  • 10 dní jsou hotové výrobky skladovány.
  • Zahraniční kapely požadují dodání všech hudebních nástrojů najednou.
  • Předáním všech nástrojů odběrateli vzniká pohledávka.
  • Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka uhrazena na účet hudební společnosti.