STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU II.


Strunka s.r.o.

Logo Strunka
  • Na zákazníky dlužné společnosti {}, nebude mít reorganizace vliv, jelikož provoz podniku bude neustále pokračovat.
  • Pro věřitele je výše uspokojení výhodnější ve srovnání s ukončením činnosti společnosti / rozprodejem majetku v konkursu.
  • Dle ekonomického poradce by náklady / ztráty spojené s ukončením činnosti podniku způsobily, že by věřitelé nezískali žádné vypořádání.
  • Reorganizace přináší vyšší uspokojení věřitelů / umožňuje zachování pracovních míst v hudební společnosti {}.