HOTOVOSTNÍ CYKLUS PODNIKU


Hotovostní cyklus – příklad hudební společnosti

  • Hudební společnost získala objednávku na dodání nástrojů pro zahraniční kapely.
  • Prvním krokem je nákup potřebných materiálů (dřevo, struny, kov).
  • Jejich pořízením / uskladněním vznikají a/ zásoby suroviny (dřeva, kovu) a b/ závazky vůči dodavatelům v částce 10 mil. Kč
  • Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn / probíhá příprava výroby.
  • Následuje výroba, kdy se upravují / opracovávají dřevěné desky a vznikají trupy nástrojů.
  • Při výrobě se mezi provozy pohybují polotovary v různém stupni rozpracovanosti, vznikají zásoby / nedokončená výroba.