3/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Definujte [MARKETINGOVÉ] vlastnosti tří (3) [PRODUKTŮ] Vaší firmy. 1, 2
  2. Popište fázi zavádění dvou (2) nových [PRODUKTŮ] na trh, kterými rozšíříte sortiment Vaší firmy. Zvolte vhodnou cenovou strategii a analyzujte pomocí SWOT. 1, 2
  3. Stanovte pět (5) sekvenčních kroků, týkající se obměny modelu Vašeho jednoho (1) nosného [PRODUKTU], realizovaných ve fázi zralosti životního cyklu. (viz. [C] 08, str. 0514) 1, 2