ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

[MARKETINGOVÉ] strategie:

1/ STRATEGIE RYCHLÉHO SBÍRÁNÍ  • Uvedení [PRODUKTU] na trh s vysokou cenou / vysokými náklady na propagaci (vysoká cena je stanovena s ohledem na co největší zisk – úhrada zaváděcích nákladů).
  • opodstatnění, pokud: 
    1. velká část trhu si není [PRODUKTU] vědoma (existence novějšího modelu),
    2. zákazníci se znalostí silných stránek [PRODUKT] realizují koupi (zaplatí požadovanou cenu),
    3. firma / SBU čelí potenciální konkurenci (chce docílit preference jeho značky).