MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

ZNAČKA

Důležitou součástí [PRODUKTU] je jeho značka.  Má podobu jména (název) / znaku (symbol) / barvy (obalu) / zvukového doprovodu (znělka) / jejich kombinací.

Úlohou značky je a/ označovat [PRODUKT] a b/ odlišovat od konkurence.

Tvorbě značky je u nás zatím věnována poměrně malá / nedostatečná pozornost, zejména v souvislosti s právní ochranou / registrací.

OBAL

Se značkou úzce souvisí obal, jehož význam v posledních letech výrazně vzrostl.

  • zajišťuje výrobek a jeho ochranu (nádoby / sáčky / krabice)
  • usnadňuje manipulaci a skladování (kartony / přepravky / palety / kontejnery, ...)
  • poskytuje informací o [PRODUKTU] (složení / kalorická hodnota / konzervační prostředky / hmotnost)
  • přilákání pozornosti zákazníků a zvýšení atraktivnosti