2/ ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

[DEFINICE] životnosti produktu

Doba, po kterou je [PRODUKT] schopen se na trhu udržet / být prodáván za přijatelných [MARKETINGOVÝCH] podmínek. Tato životnost se vyjadřuje pomocí životního cyklu, který vystihuje závislost mezi a/ objemem prodeje [PRODUKTU] a b/ časem.


Životní cyklus [PRODUKTU] je zpravidla členěn na čtyři (4) etapy, které se navzájem liší:


  1. objemem prodeje (prodané množství)
  2. tempem růstu (míra zvýšení / snížení prodejů za rok)
  3. ziskem (příjmy)
  4. modifikacemi [MARKETINGOVÉHO] mixu (úprava firemního portfolia)