MARKETINGOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU


DESIGN

  1. zabezpečuje vyšší funkčnost [PRODUKTU] (ergonomický tvar)
  2. zlepšuje užitné vlastnosti (větší pohodlí při užívání)
  3. zvyšuje estetickou hodnotu (přívětivější vzhled na první pohled) 

Prostřednictvím designu lze například:

  1. přilákat pozornost (veřejnosti / zákazníků)
  2. zlepšit výkonnost (zvýšení příjmů za pomocí umístění loga)
  3. snížit výrobní náklady (jednodušší provedení)
  4. dosáhnout velké konkurenční výhody na trhu (originalita)