ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

1/ FÁZE ZAVÁDĚNÍ NA TRH


  • Vysoká míra podnikatelského rizika / vysoké náklady / malé (žádné) výnosy.
  • Zaváděný [PRODUKT] je upravován / odstraňují se vady / budují se optimální odbytové cesty / zákazníci se o [PRODUKT] příliš nezajímají / váhají s koupí.
  • Cena nového [PRODUKTU] může být:
    1. velmi nízká (průniková / zaváděcí / penetration price)
    2. poměrně vysoká (smetánková / skimming price)
  • Pro toto stadium zavádění je charakteristický relativně pomalý růst objemu prodeje.

Příklad

Společnost {BB} zavádí na zimní sezónu službu v podobě servisu lyží. Pro prvních 100 zákazníků manažeři stanovili slevu 50 % na komplexní servisu od přípravy skluznice po broušení hran.