ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU


2/ STRATEGIE POMALÉHO SBÍRÁNÍ


 • Uvedení nového [PRODUKTU] na trh s vysokou cenou / malou propagací.
 • Vysoká cena umožňuje získání co největšího zisku z každého [PRODUKTU].
 • Malá propagace snižuje [MARKETINGOVÉ] náklady.
 • opodstatnění, pokud:
  1. trh má omezenou velikost (trh s lodními motory),
  2. většina trhu si je nového [PRODUKTU] vědoma (internetová konkurence)
  3. zákazníci jsou ochotni zaplatit vysokou cenu (movitá klientela)
  4. potenciální konkurence není nebezpečná (nepodniká žádné [MARKETINGOVÉ] kroky)