7/ DLP

DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Zpracujte návrh loga Vaší firmy. Doplňte o legendu / vysvětlení z reklamního pohledu (vizualizace / barevné provedení / slogan / právní ochrana). 2
  2. Vyberte si jeden (1) způsob reklamy (viz. [C] 06, str. 0406). Na základě schématu znázornění působení reklamy (viz. [C] 06, str. 07) jej aplikujte na reklamní kampaň Vaší firmy. 1, 2
  3. Zpracujte návrh reklamního prospektu (letáku) propagující Vaši
    a) firmu nebo
    b) [PRODUKT] nebo
    c) guerillovou akci. 2