2/ REKLAMA


Reklamu lze považovat za mimořádně významnou složku [MARKETINGOVÉ] komunikace. Ze všech složek se s ní běžný spotřebitel setkává nejčastěji.


[DEFINICE] reklamy

Reklama je definována jako neosobní, placená forma komunikace firmy se zákazníkem, prostřednictvím různých médií.


Reklama je cílená činnost, která potenciálnímu zákazníkovi přináší informace o existenci [PRODUKTU] a jeho:

  1. vlastnostech (použitý materiál na výrobu)
  2. přednostech (v čem je lepší než konkurenční [PRODUKT])
  3. kvalitě (hodnocení v porovnávacích testech kvality)