REKLAMA


Základní TYPY reklamy podle životního cyklu  [PRODUKTU] :


1/ zaváděcí / informativní


  • při uvedení [PRODUKTU] na trh
  • smyslem je seznámit spotřebitele[PRODUKTEM]
  • používá se v první (1) fázi životního cyklu
  • zákazník se s  [PRODUKTEM] dosud nesetkal, proto je nutné seznámení v co největší míře

Příklad

Jestliže {BB} rozšíří sortiment o běžecké vybavení musí správně zanalyzovat cílovou skupinu, na kterou bude prostřednictvím reklamní kampaně cílit. Tato forma reklamy bude muset být dostatečně silná, aby se cílové skupině dostala do podvědomí.