REKLAMA

3/ připomínací

  • pro udržení [PRODUKTU]povědomí spotřebitelů
  • používá se ve třetí (3) fázi životního cyklu [PRODUKTU]
  • i přes známost / stálou pozici [PRODUKTU] na trhu je třeba ho připomínat
  • zákazník musí být přesvědčen, že jím zakoupený [PRODUKT] mu přináší největší možný užitek

Příklad

Dlouhodobé partnerství se značkou jízdních kol Rock Machine je každoročně podporováno víkendovým testem jejich modelů na několika pobočkách {BB}. Zájemci si mohou určité modely vyzkoušet, pohovořit s prodejci a díky silné reklamní kampani tuto událost navštíví několik stovek lidí.