PUBLIC RELATIONS

Public relations jsou tvořené souborem nástrojů, které se také označují akronymem PENCILS. 

Jednotlivá písmena označují:

  1. Publications publikace (výroční zpráva {BB})
  2. Events  veřejné akce (sponzoring cyklistického závodu)
  3. News  novinky (blog o cyklistice v našem kraji)
  4. Community involvement activities  angažovanost pro komunitu (podpora folklórních festivalů)
  5. Identity media  nosiče a projevy vlastní identity (školení správného vystupování prodejců)
  6. Lobbying activities  lobování (snaha o zvýšení rychlostního limitu u elektrokol)
  7. Social responsibility  sociální odpovědnost (budování dobrého jména firmy)