REKLAMA

2/ přesvědčovací

  • při snaze o překonání konkurence
  • uplatňuje se ve druhé (2) fázi životního cyklu [PRODUKTU]
  • [PRODUKT] úspěšně zaujal pozici na trhu, je nutné, aby danou pozici upevnil / získal větší tržní podíl
  • praxi se při přesvědčovací reklamě využívá porovnání konkurenčním [PRODUKTEM]

Příklad

{BB} svojí reklamní kampaní srovnal servisní služby s konkurenčními nabídkami a jasně z nich vyšel nejlépe, což mělo za následek zvýšení objemu servisu o 45 %.