DLP

Úkoly

  1. Vytvořte / vyplňte rozvahu / VZZ vlastní společnosti za období 20162019. 1,2
  2. Okomentujte výsledky účetní závěrky za roky 20162019. 1
  3. Proveďte detailní SWOT analýzu ekonomického vývoje společnosti za zkoumané období a okomentujte výsledky SWOT analýzy. 1