DLP

Vzor ekonomické krize

Horizontální analýza Rok
2017 2018 2019
Tržby z prodeje zboží 24% 14% -64%
Náklady na prodané zboží 24% 9% -67%
Výkony -4% -2% -65%
Výkonová spotřeba 2% -1% -67%
Přidaná hodnota -16% -3% -57%
Osobní náklady 4% 1% -59%
Odpisy -3% -1% -57%
Provozní hospodářský výsledek -118% 68% -76%
Hospodářský výsledek z finančních operací 18% 29% -55%
Hospodářský výsledek z běžné činnosti -199% 40% -63%