STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

  • {} dluží přes 300 mil. Kč a zaměstnanci nyní pracují kvůli úbytku zakázek jen čtyři (4) dny v týdnu.
  • Insolvenčnímu řízení (IŘ) se chtěla firma vyhnout, to se nepovedlo.
  • obecně omezuje chod firem a může skončit až vyhlášením konkurzu.
  • Během může {} nadále podnikat jako doposud, ale nesmí nakládat se svým majetkem na rámec obvyklého hospodaření.
  • Tržby společnosti od nedodání dodávky hudebních nástrojů se snížily o 35 % na pouhých 30 mil. Kč.