CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


CK Krach s.r.o.

  • Reorganizační plán společnosti se pomalu daří plnit.
  • Vedení podniku průběžně plní své splatné závazky (splácení úroků), které ale nedosahují ani minimálního zisku.
  • V {K} bylo zahájeno jako ve {} insolvenční řízení, které se bude snažit zjistit předchozí propad tržeb.
  • Dle letecké společnosti je zahájení zcela bezdůvodné / neopodstatněné.
  • V soud posuzuje, zda dlužníkovi hrozí úpadek nebo již úpadek nastal.
  • Pokud soud rozhodne o prohlášení úpadku podniku, soud stanoví také způsob řešení.