3/ DLP

DLP / 05

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

Vzor ekonomické krize

  • Z ekonomického pohledu {} lze vidět negativní vliv, vyplývající z poklesu hospodářského výsledku v posledních letech.
  • Podnikání společnosti bylo podrobeno finanční analýzou.
  • Níže lze nahlédnout do vybraných ekonomických dat podniku:
    • Rozvaha (R)
    • Výkaz zisku a ztrát (VZZ)
  • Výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách.