DLP

Vzor ekonomické krize

Finanční analýza Rok
Výpočet 2016 2017 2018 2019
RENTABILITA
vlastního kapitálu čistý zisk/vlastní kapitál 0.05 -0.053 -0.08 -0.031
aktiv EBIT/aktiva 0.042 -0.01 -0.016 0.005
LIKVIDITA
běžná oběžná aktiva/krátkodobé závazky 4.123 2.721 1.646 1.637
pohotová finanční majetek + pohledávky/KZ 1.613 0.984 0.538 0.503
okamžitá FM/KZ 0.884 0.434 0.105 0.078
ZADLUŽENOST
stupeň zadlužení cizí kapitál/ celkový kapitál 0.452 0.457 0.51 0.511
AKTIVITA
obrátka zásob tržby/ zásoby 4.835 5.282 6.595 2.269
doba obratu zásob zásoby/(tržby/360) 74.45 68.158 54.584 158.679