DLP

Vzor ekonomické krize

Vertikální analýza Rok
2016 2017 2018 2019
Tržby za zboží s výkony celkem 117,647 117,749 117,938 38,784
Tržby za zboží s výkony = 100 % v %
Tržby z prodeje zboží 12 14 16 18
Náklady na prodané zboží 11 13 14 15
Výkony 90 87 84 91
Výkonová spotřeba 62 63 63 64
Přidaná hodnota 29 24 24 31
Osobní náklady 18 19 19 24
Odpisy 6 6 6 7
Provozní hospodářský výsledek 5 -1 -1 -1
Hospodářský výsledek z finančních operací -2 -2 -3 -4
Hospodářský výsledek z běžné činnosti 3 -3 -4 -5