STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.

Strunka s.r.o.

  • Věřitelé hudební společnosti povolili reorganizaci.
  • Věřitelé se rozhodli pro reorganizaci z důvodu, že {} dále funguje / může dále zpracovávat zakázky.
  • Management {} má nyní 120 dní (4 měsíce) na vypracováno nového reorganizačního plánu.
  • Tímto se firma prozatím vyhne konkurzu / pokusí se v rámci reorganizace zachránit.