2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU IV.


CK Krach s.r.o.

  • {K} prodala svoji značku konkurenční společnosti.
  • Konkurenční společnost převzala velkou část a/ zaměstnanců a b/ část zásob / movitého majetku.
  • Management podniku pracuje na tom, aby kmenoví zaměstnanci zůstali ve firmě.
  • Konkurenční společnosti se daří {K} dostávat opět do podvědomí pasažérů.
  • Tržby firmě vzrostly o 30 % a pomalu se podnik dostává z krizové situace (bankrot).