DLP

Vzor ekonomické krize

  • Jak vyplývá ze zkrácených výsledků finanční analýzy, dochází ke zhoršení v převážné většině ekonomických ukazatelů.
  • Na vertikální analýze je patrné, že roste podíl nákladů ve vztahu k výnosům, způsobuje to pokles výsledného zisku.
  • Ve struktuře majetku dominují stálá aktiva, klesá objem likvidního majetku / zhoršuje se platební schopnost.
  • Vzrostl podíl cizího kapitálu, bez výrazného rizika pro vznik krizové situace.
  • Vývoj v čase, definovaný horizontální analýzou, ukazuje, ve kterých položkách dochází v daném období k poklesům.