Úvod

Páté (5) cvičení se bude věnovat dalšímu vývoji ekonomických krizí podniků a/ {} a b/ {K}.

Každý příklad společnosti bude má náměty k zamyšlení.

DLP se bude věnovat a/ účetním závěrkám (rozvahy / výkazy zisků a ztrát) a b/ SWOT analýze ekonomického vývoje Vaší společnosti.