5/ DLP

DLP / 10

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Popište distribuční cesty a/ Vašich nebo b/ Vámi prodávaných [PRODUKTŮ]. Komentář pomocí SWOT. 1, 2
  2. Graficky znázorněte orientační plán (půdorys) Vaší maloobchodní provozovny. Zdůvodněte rozmístění jednotlivých prvků provozovny (prodejny). 2
  3. Vyhodnoťte DLP pomocí SWOT analýzy z pohledu a/ možnosti podnikat v daném oboru a b/ získaných znalostí z oboru MRKTG.