2/ DISTRIBUČNÍ CESTY


[DEFINICE] distribuční cesty

Cesta, zabezpečující pohyb [PRODUKTŮ] od výrobců ke spotřebitelům. Překlenuje časové / prostorové / vlastnické propasti, které oddělují [PRODUKTY] od koncových zákazníků.


Články distribuce zabezpečují mnoho klíčových funkcí a podílejí se na pohybech:

  1. informace (sběr / šíření [MARKETINGOVÝCH] informací o zákaznících / konkurentech)
  2. propagace (vývoj / šíření přesvědčivých informací o nabídkách)
  3. jednání (snaha o dosažení konečné dohody o ceně)
  4. objednávání (zpětná komunikace o záměrech členů [MARKETINGOVÉ] cesty)