DISTRIBUČNÍ CESTY

Úrovně [MARKETINGOVÝCH] cest:


Marketingové cesty

Příklad

Ve vztahu k úrovním [MARKETINGOVÝCH] cest, využívá {BB} dvouúrovňovou cestu, kdy velkoobchody slouží k zprostředkování [PRODUKTŮ] od výrobců.