MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


Skupiny nezávislých subjektů, spolupracujících v distribuční síti

  1. výrobci (výrobce položek pro výrobu piva / výrobci samotného piva)
  2. distributoři (soukromé fyzické osoby / větší korporace)
  3. odbytové organizace (výkon podpůrných činností při zprostředkování prodeje)

Úkolem výrobců je vyrábět a na trhu nabízet [PRODUKTY], které zákazníci požadují.


Cesta [PRODUKTŮ] od výrobce ke spotřebiteli přes distributoryprostředníky (specializované organizace) bývá označována jako nepřímý způsob prodeje.


Odbytové organizace slouží výrobcům + kupujícím.

Příklad

{BB} využívá distributorů (CykloMAX), jenž ho zásobují [PRODUKTY] od výrobců (Rock Machine).