3/ MALOOBCHOD


[DEFINICE] maloobchodu

Maloobchod zahrnuje veškeré činnosti, související s prodejem [PRODUKTŮ] konečným spotřebitelům pro jejich osobní (neobchodní) užití.

Většinu maloobchodního prodeje uskutečňují maloobchodní prodejci (firmy, jejichž tržby plynou převážně z maloobchodní činnosti).

Zahrnuje prodej konečným spotřebitelům (katalogový prodej / prodej po telefonu / teleshopping / internet).


Typy maloobchodních prodejen:

  1. podle rozsahu poskytovaných služeb (komplexní / dílčí)
  2. podle šířky / hloubky [PRODUKTOVÝCH] řad (základní / rozšířené)

Různé druhy [PRODUKTŮ] vyžadují různý rozsah služeb a požadavky zákazníků na služby se liší