MARKETINGOVÉ POJETÍ DISTRIBUCE


Distribuční politika představuje rozsáhlý komplex různorodých opatření, která na sebe navazují / prolínají se.

Mezi tato opatření patří:


  1. procesy fyzického přemisťování (doprava [PRODUKTŮ])
  2. změny vlastnických vztahů (převod práva nakládat s [PRODUKTY])
  3. doprovodné činnosti (správní poplatky / DPH)

Příklad

{BB} je na fyzickém přemisťování velmi závislý, protože veškeré [PRODUKTY] dováží od distributorů. V minulém roce došlo u {BB} ke změně vlastnických vztahů, kdy vedení rozhodlo o koupi výhradních práv na půjčování koloběžek Kostka v Královehradeckém kraji.