Úvod

Čtvrté (4) cvičení bude analyzovat další vývoj ekonomické krize v podniku {} / ekonomické krize v {K}.

Každý příklad bude mít náměty k zamyšlení.

DLP bude o vytvoření / vyplnění a/ rozvahy a b/ výkazu zisku a ztrát a následném okomentování daných hodnot účetních závěrek.