STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Strunka s.r.o.

  • Vedení hudební společnosti je přesvědčeno, že zachování výroby / zaměstnanosti je stále reálné i v rámci insolvenčního řešení (reorganizace).
  • {} shání zakázky, ale nejsou v takovém počtu, aby mohla zahájit výrobu naplno.
  • Bude potřeba použít jiné mechanismy restrukturalizace.
  • Za poslední rok firma bankám splatila 150 mi. Kč. Kromě úvěrů v bankách dluží podnik 100 mil. Kč po splatnosti svým dodavatelům.
  • Firmy se dohodly na splátkových kalendářích, které se daří plnit, i když s obtížemi.