PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / OBSAH

Finanční řízení podniku

Obsah prezentace

1/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.

3/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / ÚVOD


Úvod

Čtvrté (4) cvičení bude analyzovat další vývoj ekonomické krize v podniku {} / ekonomické krize v {K}.

Každý příklad bude mít náměty k zamyšlení.

DLP bude o vytvoření / vyplnění a/ rozvahy a b/ výkazu zisku a ztrát a následném okomentování daných hodnot účetních závěrek.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 01

1/ STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.

Strunka s.r.o.

Logo Strunka
 • Hudební společnost {} se přibližuje bankrotu, požaduje o insolvenci.
 • Společnost podá sám na sebe insolvenční návrh z důvodu předlužení.
 • Nabídka investora na poskytnutí úvěrového financování ve výši 140 mil. Kč zkrachovala.
 • Díky této nabídce se společnost měla postupně dostávat zpět na hudební scénu a zaplatit přes 50 % věřitelů, což se kvůli nedořešení nabídky neuskuteční.
 • Návrh o insolvenci podá společnost do dvou (2) týdnů.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 02

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Strunka s.r.o.

 • Do {} poté nastoupí soudem jmenovaný insolvenční správce (IS), který se dohodne s věřiteli / majiteli podniku o dalším postupu.
 • Mezi postupy IS může být a/ zavření společnosti, b/ rozprodání a c/ oddlužení podniku při zachování výroby.
 • Cílem managementu je řešit úpadek cestou, která nebude likvidační.
 • Zaměstnanci hudební společnosti budou pracovat jen čtyři (4) dny v týdnu, pátý (5) den budou zaměstnanci mít „volno“ zaplaceno 55 % mzdy.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 03

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Strunka s.r.o.

 • Průměrný plat ve firmě je nyní 15 tisíc z důvodu nedostatku zakázek.
 • {} nedávno požádala o před insolvenční moratorium. V něm by firmě nehrozil konkurz / mohla by se soustředit na zlepšení hospodaření.
 • Další problémy znamená neochota bank přistoupit na institut moratorium.
 • Souhlas s moratoriem udělila svému dlužníkovi jen Česká spořitelna, bylo ale nutné získat souhlas nejméně dvou (2) bank.
 • Ze souhlasu ostatní banky odstoupily.
 • Moratorium bylo předjednáno / {} s ním počítala, ale uskutečnění moratoria nedopadlo.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 04

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Strunka s.r.o.

 • Vedení hudební společnosti je přesvědčeno, že zachování výroby / zaměstnanosti je stále reálné i v rámci insolvenčního řešení (reorganizace).
 • {} shání zakázky, ale nejsou v takovém počtu, aby mohla zahájit výrobu naplno.
 • Bude potřeba použít jiné mechanismy restrukturalizace.
 • Za poslední rok firma bankám splatila 150 mi. Kč. Kromě úvěrů v bankách dluží podnik 100 mil. Kč po splatnosti svým dodavatelům.
 • Firmy se dohodly na splátkových kalendářích, které se daří plnit, i když s obtížemi.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 05

STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Náměty k zamyšlení

 • Jaké jsou přínosy zkrácení pracovního týdne / snížení platu pro {}?
 • Jak by mohla {} docílit zahájení výroby naplno?
 • Jaké možnosti o splacení 100 mil. Kč dodavatelům měla {} na výběr?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 06

2/ CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


CK Krach s.r.o.

 • V {K} bude zahájen forenzní audit, posvěcený věřitelskými bankami.
 • Podnik dluží 1,5 mld. Kč / dluh se navyšuje / firmě kleslo renomé / stává se z ní nedůvěryhodná letecká společnost.
 • Vedení společnosti předložilo nový restrukturalizační plán.
 • Krize ve financování společnosti dosáhla vrcholu ke konci roku 2019.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 07

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


CK Krach s.r.o.

 • Krize spočívala v a/ neplacení mezd zaměstnancům, b/ nehrazení leasingových splátek, c/ nesplácení půjček.
 • Společnost se dohodla s věřiteli / prodala značku {K} konkurenční společnosti.
 • Konkurenční společnost převzala velkou část a/ zaměstnanců a b/ část zásob / movitého majetku.
 • {K} by měla být schopna v rámci reorganizace uspokojovat své závazky.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 08

CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Náměty k zamyšlení

 • Domníváte se, že prodej značky {K} konkurenční společnosti byl v zájmu věřitelů?
 • Myslíte si, že podnik, který byl pronajatý, bylo možné zároveň reorganizovat?
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 09

3/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • V minulém DLP byly popsány majetkové položky společnosti jako východisko pro řešení potencionální krizové situace.
 • DLP 4 je zaměřen na modelování výše uvedené situace. Pro zdárné vyřešení úkolů 1 - 4 budou použita schémata z přednášky KRMNG.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 10

DLP

Úkoly

 1. Schémata P01 / str. 14P02/ str. 20 v kombinaci použijte na základ pro popis min. 12 krizových situací, které ve firmě vznikly.
 2. Krizové situace viz úkol 1/ výše doplňte o číselné údaje.
 3. Číselná (Kč) data aplikujte do nové majetkové struktury z DLP 03.
 4. Finální podoba nové majetkové struktury bude splňovat parametry schématu „Posouzení úpadku“ ve variantě A.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 11

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 04 / 12

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-05-18 12:41:53 / konec výpisu prezentace