STRUNKA S. R. O. - EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


Náměty k zamyšlení

  • Jaké jsou přínosy zkrácení pracovního týdne / snížení platu pro {}?
  • Jak by mohla {} docílit zahájení výroby naplno?
  • Jaké možnosti o splacení 100 mil. Kč dodavatelům měla {} na výběr?