CK KRACH – EKONOMICKÁ KRIZE PODNIKU III.


CK Krach s.r.o.

  • Krize spočívala v a/ neplacení mezd zaměstnancům, b/ nehrazení leasingových splátek, c/ nesplácení půjček.
  • Společnost se dohodla s věřiteli / prodala značku {K} konkurenční společnosti.
  • Konkurenční společnost převzala velkou část a/ zaměstnanců a b/ část zásob / movitého majetku.
  • {K} by měla být schopna v rámci reorganizace uspokojovat své závazky.