3/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • V minulém DLP byly popsány majetkové položky společnosti jako východisko pro řešení potencionální krizové situace.
  • DLP 4 je zaměřen na modelování výše uvedené situace. Pro zdárné vyřešení úkolů 1 - 4 budou použita schémata z přednášky KRMNG.