3/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • V minulém DLP byly nastíněny produkty Vaší společnosti, které byly zpracovány do SWOT analýzy.
  • Jako další důležité ekonomické analýzy společností jsou a/ BCG matice a b/ GE model.