DLP

Úkoly

  1. Schémata P01 / str. 14P02/ str. 20 v kombinaci použijte na základ pro popis min. 12 krizových situací, které ve firmě vznikly.
  2. Krizové situace viz úkol 1/ výše doplňte o číselné údaje.
  3. Číselná (Kč) data aplikujte do nové majetkové struktury z DLP 03.
  4. Finální podoba nové majetkové struktury bude splňovat parametry schématu „Posouzení úpadku“ ve variantě A.