DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Rozhodněte o a/ podnikatelském zaměření své fiktivní firmy a b/ jejím obchodním jménu. Svou úvahu zdůvodněte minimálně na deseti (10) řádcích. (Je možno také pokračovat v DLP z předmětu ZMNG II., pokud to bude logické.) 1, 2, 3
  2. Definujte sortiment [PRODUKTŮ] Vaší firmy – minimálně tři (3) druhy zboží nebo tři (3) dílčí služby. 1, 2
  3. Připravte podrobný popis umístění sídla / poboček do určitého regionu v souvislosti s tím, jakým způsobem bude ve Vaší firmě organizován prodej. 2